Sun. Sep 25th, 2022

Den här surfarguiden skapades för att du ska få de rekommenderade Windows-brandväggens gruppolicyinställningar för att hitta Windows 7-felmeddelanden.

< /p>Är din dator fel? Är du trött på att se Blue Screen of Death? Reimage är här för att hjälpa dig!

Blockera som standard. Blockera all trafik genom standardprocessen och tillåt uttryckligen endast urskiljbar trafik till kända tjänster.Tillåt väldigt olika trafik.Ange käll-IP-adresser.För nu, ange den här destinations-IP-adressen.Ange en specifik lokalport.Exempel på högriskkonfigurationer.

 • 2 minuters uppspelning
 • Relaterad till

 • Windows 10
 • Windows 11
 • Windows Server 2016 och senare
 • De flesta av våra metoder i den här guiden visar ditt företag hur du använder Windows-brandväggens grupprincipinställningar med avancerad säkerhet.

  För att exponera den perfekta Windows-brandväggen med Advanced Security GPO

  1. rekommenderade val för Windows-brandväggs grupppolicyfaciliteter Windows 7

   Öppna Group Policy Console Management.

  2. I navigeringsfönstret expanderar du Forest: YourForestName, expanderar Domäner, expanderar Domännamn, expanderar grupprincipobjekt, högerklickar på de individuella GPO:er du vill redigera och flyttar till Redigera “.

  3. Hur kommer du generellt att konfigurera planinställning med grupppolicy?

   I GPO-konsolen, navigera till Datorkonfiguration -> Windows-inställningar -> Säkerhetsinställningar. Högerklicka på Windows-brandväggen med avancerad säkerhet och öppna Mina egenskaper.

   I navigeringsverktyget i Policy Management Editor hittar du direkt till Datorkonfiguration > Policies > Windows-inställningar > Säkerhetsalternativ > Windows-brandvägg med avancerad säkerhet > Windows Brandvägg bättre säkerhetsläge – LDAP: //cn=GUID,cn= ….< /p>

  Kommentarer

  Skicka dessutom visa kommentarer för

 • Windows 10
 • Windows 11
 • Windows Server 2016 ännu senare
 • De flesta av metoderna i den här situationsguiden indikerar att du kan använda grupprincipinställningar för Windows-brandväggen med avancerad säkerhet.

  1. Reparera din dator nu.

   Letar du efter ett kraftfullt och pålitligt PC-reparationsverktyg? Se inte längre än till Restoro! Denna applikation kommer snabbt att upptäcka och fixa vanliga Windows-fel, skydda dig från dataförlust, skadlig programvara och maskinvarufel och optimera ditt system för maximal prestanda. Så kämpa inte med en defekt dator – ladda ner Restoro idag!

  2. 1. Ladda ner och installera Reimage
  3. 2. Öppna Reimage och klicka på knappen "Skanna"
  4. 3. Klicka på knappen "Återställ" för att starta återställningsprocessen

  Öppna klasshanteringskonsolen.

 • I navigeringsfönstret, växa upp Skog: YourForestName, expandera Domäner, expandera YourDomainName, expandera grupprincipobjekt, högerklicka på hur GPO du vill konfigurera och välj dessutom Redigera.

 • I gruppvalsövervakaren i policyhanteringsredigeraren, använd till Datorkonfiguration > Policies > Windows-inställningar > Säkerhetsinställningar > Windows-brandvägg med avancerad säkerhet > Windows-brandvägg med avancerad säkerhetssäkerhet” – LDAP://cn =GUID,cn= ‘€ ¦.

 • 2 minuters uppspelning
 • Windows 7Netto

  Vad råkar vara grupprincipbrandväggsinställningar?

  Windows-brandväggen styr utgående trafik till och för det lokala systemet baserat på vissa funktioner som definieras i reglerna. Mätvärden kan vara programnamn, protokoll, program eller IP-adress. I en dominionmiljö kan en administratör centralt ändra en Windows-brandväggsregel med hjälp av grupprincip.

  I många organisationer kräver stöd till användare med anknytning till hemsträckan ett obligatoriskt samlat ansvar.Förmåga att hantera fjärrdator. Många organisationer har integrerat InflytandeWindows Remote Management Tools går inte med tredjepartsprodukter som många andra gör.Fjärrbearbetningsuppgifter från arbetsstationer inkluderar kanske utveckling av specialtjänster fören specifik användare, även känd på grund av en användargrupp, som manuellt arbetar med Windows Update på löpbandet hjälper den dessutomInstallera lokala skrivare, lägg till användarkonton i hemstaden, ändra medlemskap i lokala grupper eller felsök vissa problem.

  rekommenderade inställningar för programgrupppolicyinställningar för Windows-brandväggen Windows 7

  Microsoft Windows-brandvägg stöder flera brandväggsprofiler tillverkade med individuella profiler.Brandväggskrav och brandväggsnedflyttningar. Windows XP och Windows Server 03 inkluderade inteStandard domänprofil och dessutom brandväggsprofil. I det här rättsliga förfarandet kommer rapporter per domän att aktiveras.när du övervakar samma nätverk som den specifika webbplatsövervakaren. Standardprofilen kallas i själva verket närSkrivbordet finns på ett enda fjärr- eller offentligt nätverk, eller i de flesta fall där datorn ofta kan vara anslutenOm en VPN inte har en perfekt anslutning kan den fortsätta att hålla sig inom själva standarden.brandväggsprofil. Windows Vista, Windows 7, Windows Server 09, WindowsServer och 2008 R2 innehåller för det tredje mjukvaruprofiler inklusive ett domänval, en privatprofil och offentlig profil. Domänprofilen förblir densamma, de tidigareStandardprofilen har nyligen blivit uppdelad i privata och civila typer. NågraEtt annat nätverk än en webbplatsdomän. Nätverket klassificeras initialt som en roll och är inte pålitligt.Mellanmansnätverket och brandväggshistoriken är aktiverade. Slutkunder med lämpliga rättigheterkan definiera ett publikt nätverk på samma sätt som ett privat skiktat nätverk, som har förmågan att sedan aktivera en oberoende brandvägg– Domineras av profilen och motsvarande brandvägg, vilket förmodligen är mindre begränsande och mindre restriktivt Kunde som det borde tillåta möjlig trafik för uppsättningen av fjärrklienten på huvudnätverketde är förmodligen släkt. Design och planering av Windows-brandväggen är något som är viktigten viktig uppgift för Windows-administratörer tillsammans med bör inte tas lätt på.Osäkra brandväggar i varje profil rekommenderas inte bara, utan även dålig praxis.Hastigheten för system och applikationer i huvudorganisationens nätverk.

  På detta sätt har du möjlighet att fortsätta att hantera Windows-administratörer så att du kan hantera Windows-servrar.och skrivbordstekniker rapporterar brandväggsrelaterade undantag istället. bortsett frånAktivera Remote Desktop som nämnts i det sista numret i avsnittet, Remote Computer Recovery AdministratorsDu kan behöva kopiera filer från metoder och använda Microsoft Management Console.Snap-ins som Windows Server Backup, Event Viewer, Computer Management ochmånga andra utanför fjärradministrativa arbetsstationer. För att underlätta ur vägen skrivbord ochOmdefiniera fjärrkontroll hela vägen genom Windows-brandväggen med hjälp av gruppolicywebbplatser genom att göra följande:

  1. Anslut till någon specifik Windows Server 2008 R2-ledarserver.
  2. Om det behövs, anslut GPMC för att se till att du använder systemet enligt beskrivningen tidigare i den här guiden.
  3. När du har lagt till verktygen, titta på Start, sedan Alla program, välj Administrativa verktyg och sedan Group Management Policy.
  4. Lägg till fält i Group Policy Management Console, om det behövs.
  5. Utöka domännoden för att se GPO-behållaren.
  6. Skapa en innovativ ny GPO eller redigera en befintlig GPO.
  7. Efter att ha öppnat ett GPO för redigering tillbaka i Group Policy ManagementI redigeraren ökar du datorkonfigurationen, expanderar policyer och väljer Administrativa mallar.
  8. Utöka specifika administrativa mallar, blåsa upp nätverket, expanderanod “Nätverk”, “Anslutningar”, och välj vidare noden “Windows-brandvägg”. inställningargjorda i detta avsnitt gäller – – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, WindowsServer 2003, Windows Server 2008, Windows och så Server 2008 R2. Dock bara för merdetaljerade brandväggsinställningar för Windows Vista och senare operativsystem,Windows-brandväggen används med avancerade säkerhetsinställningar.
  9. Hur ställer jag in främjade inställningar i Windows-brandväggen?

   Klicka på kom igång > skriv “services.msc” och ange kontrakt.Hitta “Windows-brandvägg”.Högerklicka och använd “reload”.Sedan fantastiska klicka > Egenskaper > fliken Allmänt.Välj “Starttyp” och ställ in facebooksidan på “Automatisk”.

   Ladda ner Reimage gratis och fixa vanliga PC-fel på några minuter. Ladda ner nu.

   Steps To Remove Group Policy Settings From Recommended Windows Firewall Settings Problem With Windows 7
   Kroki Usuwania Ustawień Zasad Grupy Z Zalecanych Ustawień Zapory Systemu Windows Problem W Systemie Windows 7
   Windows 7의 권장 Windows 방화벽 설정 문제에서 그룹 정책 설정을 제거하는 단계
   Pasos Para Eliminar La Configuración De Directiva De Grupo De La Configuración Recomendada Del Firewall De Windows Problema Con Windows 7
   Passaggi Per Rimuovere Le Impostazioni Dei Criteri Di Gruppo A Seguito Di Un Problema Con Le Impostazioni Consigliate Di Windows Firewall Durante L’utilizzo Di Windows 7
   Etapas Para Remover As Configurações De Política De Grupo Fornecidas Pelo Problema De Configurações Recomendadas Do Firewall Do Windows Contendo O Windows 7
   Действия по удалению параметров групповой политики из рекомендуемых параметров брандмауэра Windows Проблема с Windows 7
   Schritte Zum Entfernen Von Gruppenrichtlinieneinstellungen Aus Empfohlenen Windows-Firewalleinstellungen Problem Mit Windows 7
   Étapes Pour Supprimer Les Paramètres De Stratégie De Groupe Du Problème Des Paramètres De Pare-feu Windows Recommandés Avec Windows 7
   Stappen Voor Het Verwijderen Van Groepsbeleidsinstellingen Afkomstig Van De Aanbevolen Windows Firewall-instellingen Probleem Bestaande Uit Windows 7

  By William Whittle