Sun. Sep 25th, 2022

Är din dator fel? Är du trött på att se Blue Screen of Death? Reimage är här för att hjälpa dig!

Under de senaste veckorna har några av användarna rapporterat till oss idén de har stött på att request.getrealpath visas i en servlet .Introduktion. ServletContext#getRealPath() är specialgjord för att konvertera en webbget (en sökväg i den utökade WAR-katalogstrukturen på serverns CD-satssystem) till en absolut sökväg som kommer från hela lagringsfilsystemet. “/” förorenar den specifika webbinnehållsroten.

Presentation

ServletContext#getRealPath() är till för att konvertera en ny nätverkssökväg till innehållsmaterialmaterialet (sökväg i min ras) I en WAR-formelkatalog på vår servers skivpost system) till ett datorfilsystem med absolut disk med en enda sökväg.

Vad returnerar Getervletcontext?

GetServletContext()-taktiken på ServletConfig-skärmen returnerar en leksak ServletContext. Metoden getServletContext() för klassen GenericServlet kommer att returnera ett ServletContext-objekt.

"/" representerar webbplatsens innehållsrot. Det vill säga, den visar mappen web när man använder projektstrukturen:

Vad är ServletContext och ServletConfig?

ServletConfig placeras endast av lyssnande servlets för att få layoutinformation från hela världen. xml medan ServletContext används förfallna flera objekt för att få konfigurationsinformation från xml-filer.

Ditt webbprojekt| - en bra solid källa| :|| -- rutnät| | -- META INF.| | `-- MANIFEST.MF | |-- INF WEB | | `--web.xml | |-- index.jsp | `--login.jsp :

Alltså, om du skickar någon "/" vid getRealPath() kommer varje person att returnera den mest riktningen för filsystemet när filen /web körs denna utökade WAR-processfil. Något som /path/to/server/work/folder/some.war/ som du i slutändan kan använda med File eller FileInputStream >.

Observera att de flesta företagare inte tenderar att se eller acceptera att kunder faktiskt kan hitta all webbinformation där, även för att de använder huset mycket

Absolut stringPathToIndexJSP betyder servletContext.getRealPath("/") + "index.//jsp"; Fel!
Sträng absolutePathToIndexJSP är lika med servletContext.getRealPath("") + "index.jsp"; Fel!
String // absolutePathToIndexJSP meansservletContext.getRealPath("/index.jsp"); // Höger!

Never End Files Inside

Vad är kontext om servlet?

javax.servlet. ServletContext-gränssnitt. offentligt gränssnitt ServletContext. Anger de specifika metoder som en servlet använder för att kommunicera med dess servletkärl, till exempel att hämta MIME-märket för en fil, skicka en fråga om eller skriva till en loggningsenhet. Det finns ett sammanhang som är kopplat till “webbapplikation” för varje JVM.

Tänk också på att även om du kan använda FileOutputStream för att skriva nya filer, kommer alla konverteringar (som nya filer eller finjusterade filer) att gå förlorade när typen av WAR-fil omdistribueras; av mycket enkla skäl varför alla dessa ändringar normalt inte alls finns i det ursprungliga WAR-datorregistret. Så alla startprogram som vanligtvis försöker spara nedladdade filer tillsammans med sedan sitter där gör allt fel.

Dessutom får getRealPath() alltid tillbaka null eller någon annan fullständigt större sökväg om inte enheten är designad att inkludera WAR-filen med avseende på lagringsoperationen . expandera, men genom att använda minne, till exempel, tillhandahålls ett virtuellt uttalandesystem.

getRealPath() Kan inte vara portabel; Du bör aldrig sikta bättre

Använd getRealPath() med försiktighet. I själva verket finns det ingen meningsfull verklig anställning för rättstvister. Baserat på mitt problem med att byta Java EE 20-instanser, skulle det alltid finnas en annan metod, som kan vara mycket betydligt mer Bättre och mer portabel än getRealPath().

Om allt du verkligen behöver är nästan säkert InputStream för den fashionabla webbresursen, är det bättre att köpa ServletContext#getResourceAsStream(), det fungerar ändå, för WAR är valfritt. Så, till exempel, när du gillar inputstream index.jsp, gör tekniken:

InputStream not input = new FileInputStream(servletContext.getRealPath("/index.jsp")); // Inte rätt!
InputStream input = servletContext.getResourceAsStream("/index.jsp"); // vilket är rätt!

Reparera din dator nu.

Letar du efter ett kraftfullt och pålitligt PC-reparationsverktyg? Se inte längre än till Restoro! Denna applikation kommer snabbt att upptäcka och fixa vanliga Windows-fel, skydda dig från dataförlust, skadlig programvara och maskinvarufel och optimera ditt system för maximal prestanda. Så kämpa inte med en defekt dator – ladda ner Restoro idag!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Öppna Reimage och klicka på knappen "Skanna"
 • 3. Klicka på knappen "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • eller om du vill ha en lista över alla sålda resurssökvägar i, använd ServletContext#getResourcePaths().

  istället.

  Set resourcePaths översätts till servletContext.getResourcePaths("/");

  Du kan få en extraordinär URL som en resurs som producerar ServletContext#getResource(). Detta returnerar null om säljaren inte finns.

  Resurs-URL är servletContext.getResource(path);

  Eller om du planerar att spara en nedladdad fil eller skapa en modern fil snabbt, använd länkarna Se även här.

  Se Se även:

 • getResourceAsStream() samt FileInputStream
 • RecomRequired metod för att lagra uppladdade registerdata i ett komplett servletprogram
 • Enkla procedurer tillgängliga för att spara datafiler när en Java 5 ee-internetapplikation har omdistribuerats
 • Typ=”forskning”>

  Det bästa

  Förfina sökningen

   “,”fullNiceName”:”java.io.File.“,”niceName”:”File.“,”index”:1,”private”:false} ‘>
  request.getrealpath i servlet

   @Autowiredservletcontext servletcontext;...min metod()  File rootDir New = File(servletContext.getRealPath("/WEB-INF/myDIR/") LoadManifest());
  Kartan ger IOException manifestFile = new file(servletContext.getRealPath(servletContext.getInitParameter("rails.root") + "/public/assets/webpack/manifest.json"); if (!manifestFile.exists())  throw new RuntimeException("Det gick inte att betona kompilerat manifest från 'webpack/manifest.json' Du körde `rake webpack:compile`?");  Gson gson motsvarar den nya Gson(); Kartmanifestet är gson.fromJson(FileUtils.readFileToString(manifestFile, UTF_8), Map.class); Whenever (manifest.containsKey("errors") && !((List) manifest.get("errors")).isEmpty())  throw young RuntimeException("Det var ett problem med att erbjuda manifest.json");  Map Entry Points = Manifest(map).get("Entry Points"); ögonblicket (noll ingångspunkter) ==  give new RuntimeException("Ingångspunkt observeras inte i nuvarande manifest.json-fil.");  ingångspunkter för störningar på baksidan;
  Offentlig URL för WebInfClasses (final ServletContext servletContext) Att försöka  past line path = servletContext.getRealPath("/WEB-INF/classes");  if (sökväg != null)   Hela filen fil = ny fil(sökväg);   (if.exists() fil)    Returnerar file.toURL();   annorlunda   servletContext return.getResource("/WEB-INF/klasser");    win(MalformedURLEexception e) på marknaden till början;
  Offentlig statisk URL till WebInfClasses(final servletContext) servletcontext Att försöka  Den sista radens sökväg inkluderar servletContext.getRealPath("/WEB-INF/classes");  och om (sökväg != null)   sista filen datorfil är lika med ny mapp (sökväg);   (if.exists() fil)    Returnerar file.toURL();   annorlunda   servletContext return.getResource("/WEB-INF/klasser");    catch (MalformedURLEexception e) returnerar null;
  public gap initialize() slår IOException while (!systemEnvironment.useCompressedJs())  kom tillbaka till;  Raden assetsDirPath kan betyda servletContext.getRealPath(servletContext.getInitParameter("rails.root") + "/public/assets/"); File assetsDir New = File(assetsDirPath); if (!assetsDir.exists())  throw RuntimeException(String new.format("Tillgångarindex finns inte %s", assetsDirPath));  Filsamlingen är i själva verket likvärdig med FileUtils. New listfiles(assetsdir, RegexFileFilter(MANIFEST_FILE_PATTERN), null); while(files.isEmpty())  kasta även RuntimeException(String.format("Json-manifestfilen hittas inte i %s", assetsDirPath));  File manifestFile = (fil) files.iterator().next(); LOG.info("Hittade ett manifestspår lämpligt för en järnvägstillgång som heter ManifestFile",.getName()); String = manifest FileUtils.UTF_8); readfiletostring(manifestfil, Gson gson = new Gson(); railsAssetsManifest motsvarar nu gson.fromJson(manifest, RailsAssetsManifest.class); LOG.info("Lyssnade framgångsrikt på visning av järnvägsresursfil med ", manifestFile.getAbsolutePath());

  request.getrealpath i servlet

  Ladda ner Reimage gratis och fixa vanliga PC-fel på några minuter. Ladda ner nu.